A/S Trigon er ejet af en almennyttig fond – Civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs fond (TRIGON-Fonden). Bent og Inge Bøgh ejede og drev A/S Trigon sammen. Efter Bent Bøghs bortgang som følge af sclerose, drev Inge virksomheden videre. Da hun selv få år efter blev uhelbredeligt syg af kræft, afgav de myndige børn deres arv i A/S Trigon, og hun og sønnen deres aktier, altsammen for at fonden kunne dannes og sikre A/S Trigons og medarbejdernes fremtid.

Da fonden efter Inges bortgang skulle dannes i praksis, var det påkrævet, at den også skulle have almennyttige formål. I lyset af henholdsvis Bent og Inges tidlige bortgang grundet sygdom blev forskning i sclerose og kræft valgt som almennyttige formål og for at støtte fremtidig arbejdskraft for A/S Trigon ligelgedes teknisk uddannelse i Nordjylland. 

Fonden er en erhvervsdrivende fond med følgende formål:

  • Eje og bevare A/S Trigon
  • Yde hjælp til tidligere og nuværende ansatte
  • Støtte forskning i kræft og sclerose
  • Støtte tekniske uddannelser i Nordjylland

Det betyder at der ifølge fondens vedtægter udelukkende støttes velgørende formål, som kan relateres til de fire hovedmål. 

At overskuddet i A/S Trigon går til velgørende formål, giver virksomheden en særlig ånd. Man arbejder for at bevare sin egen arbejdsplads og støtte velgørende formål. Med fonden i ryggen er A/S Trigon i stand til at løfte store opgaver som Arena Nord og Lille Skagen til gavn for lokalområdet.

TRIGON fonden 2023:

I 2023 har TRIGON fonden haft fokus på fondens fjerde hovedformål om at støtte og prioritere de tekniske uddannelser i Nordjylland.

Det har funden blandt andet gjort ved at bidrage til oprettelsen af et nyt uddannelsestilbud hos MARTEC Frederikshavn. Dermed kunne MARTEC i samarbejde med erhvervet og kommunen tilbyde en professionsbachelor i skibsteknik og marine konstruktioner fra August 2023.

Det giver mening for fonden at støtte op om oprettelsen af et nyt uddannelsestilbud, som kan afhjælpe manglen på skibsingeniører i den maritime industri. 

Nedenfor kan du se en video omkring, hvilken størrelse A/S Trigon og TRIGON Fonden er.