Civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs Fond (TRIGON Fonden) foretager uddelinger tre gange årligt, og ifølge fundatsen tilstræbes en ligelig fordeling mellem

  • Forskningsformål inden for sklerose og kræft
  • Uddannelsesformål inden for tekniske uddannelser i Nordjylland

Støtte kan ydes til såvel enkeltpersoner som organisationer og projekter. Ved tildeling af støtte lægger fondsbestyrelsen vægt på, at støtten skal kunne gøre en forskel for modtageren. Forskningsprojekter skal være VEK-godkendt.

For at komme i betragtning til en uddeling fra TRIGON Fonden skal man indsende en skriftlig ansøgning vedlagt en projektbeskrivelse. Hver ansøgning vurderes konkret, således at det sikres, at fondens uddelinger falder inden for formålet og at midlerne udnyttes mest effektivt og hensigtsmæssigt.

Ansøgningsfrister 2021:

18. marts
10.juni
1. december

Se hvilke formål TRIGON Fonden bl.a. har støttet

Ansøgning og projektbeskrivelse sendes på mail til formand@slet-dette.trigonfonden.dk

 

Billedtekst:

Oceans of Hope er et sejlende forskningsprojekt, hvor besætningen delvis består af sklerosepatienter. TRIGON Fonden er hovedsponsor for forskningsprojektet.