Oceans of Hope
Oceans of Hope er et sejlende forskningsprojekt, hvor besætningen delvis består af sklerosepatienter. TRIGON Fonden er hovedsponsor for forskningsprojektet.

Da TRIGON fonden blev stiftet, var det for at sikre A/S Trigon og medarbejderne. Meget er sket siden da. A/S Trigon har klaret sig godt i mange år, og flere sidestillede virksomheder er kommet til.

De underliggende virksomheder (A/S Trigon, Villy Andersen ApS, Green Source og Jordhotel Frederikshavn) og medarbejderne er stadig fondens primære fokus, og nu om dage støtter vi dem bedst ved at give dem alt den gode omtale, som de fortjener.

 

Fondens uddelingsstrategi har udviklet sig sideløbende med behovene og vi fokuserer derfor i dag på større projekter indenfor fondens formål, som vi støtter over en længere periode.

I 2019 til 2021 fokuserede vi vores støtte på et større forskningsprojekt i sclerose på Oceans of Hope

I 2022 og videre har vi endelig fået en god mulighed for at beskæftige os med fondens fjerde formål – teknisk uddannelse i Nordjylland – og vil fokusere vores støtte på en ny maritim ingeniøruddannelse på Martec i Frederikshavn.

Dette har ført til, at MARTEC Frederikshavn i sommeren 2023 kunne slå dørene op for en ny professionsbacheloruddannelse i skibsteknik og marine konstruktioner (Skibsingeniør). 

Desuden har vi støttet privat genoptræning af en tidligere medarbejdere.

 

Civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs Fond (TRIGON Fonden) foretager uddelinger tre gange årligt.

Støtte kan ydes til såvel enkeltpersoner som organisationer og projekter. Ved tildeling af støtte lægger fondsbestyrelsen vægt på, at støtten skal kunne gøre en forskel for modtageren. Forskningsprojekter skal være VEK-godkendt.

 

For at komme i betragtning til en uddeling fra TRIGON Fonden skal man indsende en skriftlig ansøgning vedlagt en projektbeskrivelse. Hver ansøgning vurderes konkret, således at det sikres, at fondens uddelinger falder inden for formålet og at midlerne udnyttes mest effektivt og hensigtsmæssigt.

 

Se hvilke formål TRIGON Fonden bl.a. har støttet

Ansøgning og projektbeskrivelse sendes på mail til formand@slet-dette.trigonfonden.dk

 

Billedtekst:

Oceans of Hope er et sejlende forskningsprojekt, hvor besætningen delvis består af sclerosepatienter. TRIGON Fonden er hovedsponsor for forskningsprojektet.